Project: Hoeve Sophia,  Schiedam - cascorestauratie

Status: rijksmonument

Periode: 2009 - 2011

Medewerkers: Anne van de Weijer, Peter van Velzen

De opdracht betrof de casco restauratie van de stal van het rijksmonument boerderij Hoeve Sophia. Daarnaast is de stal dusdanig aangepast dat het voldoet aan de eisen om er prettig te kunnen wonen. In de stal is deels een extra verdieping aangebracht.

Uitgangspunt bij de restauratie en de inbouw was, het zoveel mogelijk intact laten van de unieke spantconstructies en de toevoegingen zo simpel en strak mogelijk houden. Zo zijn er in de kopgevel een aantal openingen vergroot en in het dak zijn dakramen toegevoegd. www.hoevesophia.nl

˄ scroll to top